Kvinnor i pakistan

Posted on by Ольга

Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor. Kategorier : Asiens länder Pakistan Tidigare brittiska besittningar. Mer tis 03 sep. Gud kom till världen och delade all vår mänsklighet. Jacob Rudenstrand. Kr av Mauryariket. Både innan och efter islam nådde riket.

Du väljer själv om du accepterar kakor.

Cunnilingus

Läs om kakor. Publicerad 26 april · Uppdaterad 18 juni Här följer en sammanfattning av rapporten kvinnor i pakistan demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Pakistan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Pakistans konstitution garanterar grundläggande politiska och medborgerliga, ekonomiska och sociala rättigheter, men implementeringen brister. Lagstiftning och institutioner till skydd för mänskliga rättigheter finns och stärks kontinuerligt, men tillämpning samt resurser och kapacitet brister.

ISI har en rad uppgifter både inom och utom landet. Bland dessa kan nämnas övervakning av massmediapolitiska partierutlänningar och diplomater samt internationell underrättelseinhämtning. ISI har ett särskilt ansvar för det pakistanska kärnvapenprogrammet.

PESHAWAR CITY PAKISTAN 2019

Ett flertal korruptionsaffärer har berört ISI och organisationen har anklagats för att understödja och utrusta religiösa extremister av typen islamister och talibaner. Dess huvuduppgift är säkerhetsunderrättelsetjänst och övervakning av potentiella statsfiender. Den tredje stora underrättelsetjänsten i Pakistan, den civila Intelligence Bureau IB lyder under inrikesministeriet.

kvinnors situation i Pakistan

Kvinnor i pakistan huvuduppgift är säkerhetsskydd och den bedriver främst mamma massage stockholm av politiker, politiska aktivister och presumtiva terrorister. Militärens roll i det politiska livet har det senaste årtiondet till stor del karaktäriserats av det eskalerande religiösa våldet. Den 3 november utlyste president Pervez Musharraf undantagstillstånd med just hotet från islamistisk terrorism som motivering.

En alternativ förklaring var att Musharraf fruktade att Högsta domstolen skulle ogiltigförklara valet av honom som president, eftersom han fortfarande var överbefälhavare. Länge anklagades armén för att bara göra halvhjärtade försök att slå tillbaka de pakistanska talibanerna men på senare år har upprorsbekämpningen intensifierats.

Massage anti-stress

Pakistan är ett utvecklingsland. Det har den sjätte största befolkningen i världen, vilket kräver en hel del från den politiska och ekonomiska sidan.

Samtidigt är landet en kärnvapenmakt och har världens sjunde starkaste krigsmakt.

Hög barnadödlighet i Pakistan

Pakistan bildades år och var redan då mycket fattigt. Under talet har utvecklingen gått bättre än genomsnittet i världen, men oförsiktig politik har gjort att utvecklingen gått långsammare under talet.

Pakistans ekonomiska framtid har blivit ljusare och tillverkningssektorn och de finansiella tjänstesektorerna har vuxit mycket snabbt. Turismen kvinnor i pakistan Pakistan är i växande, baserad på landets olika kulturer, folkslag och landskap.

I Pakistan finns flera bergstoppar som drar till sig bergsbestigare från hela världen. K2 även känt som Mount Godwin-Austenvärldens näst högsta bergstopp, är den för allmänheten mest kända. Programmet är också för män som inte visar sina fruar respekt, utan slår dem. Programpresentatörerna diskuterar problem som både män och kvinnor möter… det kan verkligen ge hopp till kvinnor. Det finns en dubbel blockering för kristna kvinnor i samhället.

Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter åsidosätts genomgående.

Kvinnliga förebilder genom tiderna71 %
Independent escort service52 %

Trots ny lagstiftning är våld och sexuella övergrepp mot kvinnor utbrett och präglat av straffrihet och underrapportering.

Hedersrelaterat våld, handel med kvinnor, hemarbete samt bortgifte av minderåriga är inslag i den patriarkala struktur som präglar samhället, särskilt på landsbygden. Sedan moratoriet mot dödsstraffet bröts har personer avrättats. Pakistan har 27 brott med dödsstraff som möjlig påföljd och är ett av de länder med hårdast tillämpning av dödsstraffet. Antalet avrättningar har minskat de kvinnor i pakistan två åren.

Enligt The Failed States Index var kärnvapenmakten Pakistan det året den trettonde mest förfallna staten i världen. Vårt arbete i Pakistan Läkare Utan Gränser fortsätter att fylla de luckor i hälso- och sjukvården som råder speciellt i isolerade samhällen på landsbygden, i städernas slum och i områden där konflikter förekommer.

Mödra- och barnhälsovård i Balochistan Nära gränsen till Afghanistan erbjuder Läkare Utan Gränser reproduktiv, spädbarns- kvinnor i pakistan barnsjukvård tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna i Chaman. Akutvård och mödravård i Khyber Pakhtunkhwa Läkare Utan Gränser driver en förlossningsmottagning med omfattande, dygnet-runt-öppen, akut service vid Peshawars kvinnosjukhus för patienter som hänvisats från omgivande distrikt. Hälso- och sjukvård i Machar Colony Slummen i Karachi´s Machar Colony är tätt befolkad med cirka   personer, som bor under smutsiga förhållanden och saknar rent vatten och avfallshantering.

Hög barnadödlighet i Pakistan

Senast uppdaterad: 20 december Det här arbetar vi med i Pakistan. Kvinnors hälsa Varje minut dör en kvinna i världen av graviditets- eller förlossnings-komplikationer.

Foto: Församlingen Klippan. Ett av paren dödades av en mobb och övriga dömdes till döden.

Undernäring När ett barn blir undernärt kan det få kroniska skador på hjärnan och immunförsvaret. Relaterade nyheter. Tilläggas kan att få män anmäls till polisen och att ännu färre blir dömda.

Detta trots undertecknandet av viktiga konventioner på området.

Elyse

Min fråga till regeringen är om utrikesministern tagit några initiativ med anledning av den oroande utvecklingen för kvinnorna i Pakistan. I många fall rör det sig om avsiktliga försök att döda kvinnan. Under förekom nästa "spisolyckor" enbart i Punjab och kvinnor avled till följd av svåra brännskador. Tilläggas kan att få män anmäls till polisen och att ännu färre blir dömda.

2 comments