Kvinnor för fred

Posted on by collcegidja

Delta med en kort appell för FN-konventionen som förbjuder kärnvapen. Pages Liked by This Page. Skriv även om du vill bli medlem i en lokalförening. Det är medlemmar som träffas för att lära sig mer, arrangera aktiviteter och sprider vårt budskap. Email: kiruna kvinnorforfred. Stockholms lokalgrupp bjuder in till till medlemsmöte!

Därför inbjuder vi, Kvinnor för Freds Stockholmsavdelning, till ett möte i Solidaritetshusets bibliotek torsdag 10 oktober kl 18 — Vi hoppas att inbjudna organisationer ska skicka en eller ett par representanter till mötet, som ägnas åt ömsesidig information och inte avser att fatta några bindande beslut.

Meddela gärna i förväg att ni kommer! Mejladress:  ringbritta gmail. Fri entré! Kvinnor för Fred En fredsförening med kvinnoperspektiv som grund.

Bli medlem idag Smygmilitariseringen, kvinnor för fred och kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter pågår ständigt världen över. Planera för fred - stöd världen!

Kvinnor för fred och frihet

Dessutom ordnar vi möten och seminarier. E-mail: skane kvinnorforfred. Kontakta oss Kvinnor för Fred Tegelviksgatan 40, 3 tr 41 Stockholm Kvinnor för fred 97 27 E-post info kvinnorforfred.

Benita Eklund, tidningsredaktör E-post benita. Media Kvinnor för Freds medlemstidning kommer fyra gånger per år. Föreningen arbetar bland annat för demokratifred och mänskliga rättigheterstopp för kärnvapen och kärnvapenprov, upprättande av kärnvapenfria zoner och för avvecklandet av vapenproduktion och vapenexport [ 2 ].

Kvinnor för fred för fram sina budskap genom att kvinnor för fred annat delta i och anordna konferenser och demonstrationer. Opinionen i landet är för ett kärnvapenförbud, men regeringen tvekar. Hur påverkar beslutet unga människor?

Men den leder knappast till större säkerhet och har inte stöd hos det svenska folket, skriver Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred. Kvinnor för fred May 15 ·. Kvinnor för Fred Tegelviksgatan 40, 3 tr 41 Stockholm Telefon 97 27 E-post info kvinnorforfred.

Vilken påverkan kommer det att få på miljön? Dessa frågor kommer att diskuteras på seminariet med representanter från Aktion Rädda Vättern, Skärgårdsuppropet och Kvinnor för Fred i Kiruna. Tid: Söndag, 4 mars, klockan Före seminariet serveras sopplunch. Om du vill ha lunch vill vi ha din anmälan till info kvinnorforfred.

Paneldeltagare: Lars Ingelstam, akademiker och aktiv debattör kvinnor för fred samhälls- och säkerhetsfrågor Jonathan Feldman, docent i ekonomisk historia på Stockholms universitet. Sal Lykttändaren. Tunander utnämndes till forskningsprofessor år och har varit ledare för strategiska institutprogram på PRIO. Han har skrivit eller redigerat tolv böcker om säkerhetspolitik, geopolitik, arinstrategi, svenska män och kvinnor, psykologiska operationer, statsstruktur och det kalla krigets historia.

Han har initierat dialogkonferenser mellan öst och väst. Utrikesminister Margot Wallström bjuder in till ännu ett samtal om Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Detta blir ett tillfälle att summera Sveriges första år som invald medlem, diskutera aktuella frågor och utmaningar samt blicka framåt mot Anmäl närvaro till Kajza Jansson kajza. På Nobeldagen söndag 10 december kl Med facklor och fredsduvor, gör vi våra röster hörda med fredssånger.

Praktisk information: — Facklor och sånghäften finns till försäljning Inga andra banderoller, flaggor eller plakat Ingen kvinnor för fred av flygblad eller försäljning av tidningar.

Alla är välkomna att lyssna till Maj Britt Theorin, den person som är mer förknippad med kampen mot kärnvapen än någon annan svensk! Se bifogad affisch.

På årsmötet kommer en översyn av stadgarna att tas upp och eventuellt stadgeändringar. Militära övningar i Östersjöområdet har ökat betydligt de senaste åren trots att Östersjön är ett av de allra mest nedsmutsade haven i världen. Talare: Thage G Peterson, fd talman och statsråd i flera regeringar under tre decennier, bl a försvarsminister s , teolog, Lars-Gunnar Liljestrand, medförfattare till boken Lagen mot krig.

Lördagen den 2 december är det femte året i rad Fredsrörelsen på Orust delar ut Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente. Norrmannen Johan Galtung, år efter år föreslagen till Nobels Fredspris, och meriterad kvinnor för fred som få, ska hyllas efter förtjänst på Orust! Johan Galtung, den kanske mest kända freds- och konfliktforskaren i världen. Han har verkat som medlare i över konflikter.

Bbw pic

Dessutom har han skrivit böcker…. Den svenska fredsrörelsen har under en lång tid fokuserat på vapenhandel och vapenproduktion och dragit uppmärksamhet till det paradoxala i att Sverige betraktar sig själv som fredsmäklare men samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter.

Kritiken bemöts kvinnor för fred genom att hänvisa till nuvarande lagstiftning som reglerar svensk vapenexport, till Sveriges förmåga att försörja sitt eget försvar och till försvarsindustrins betydelse för svensk ekonomi.

Mckinley

Här uppstår i regel ett dödläge mellan två olika positioner där moraliska argument i grova drag ställs mot ekonomiska. Men stämmer det att det svenska försvaret och den svenska ekonomin är beroende av vapenexport?

På vilket sätt kan omställning och diversifiering av militära företag skapa en väg ut ur dödläget? Mer informaion ». Möte onsdagen den 29 november kl Vi bjuder på frukt och förfriskningar.

Han besöker Kvinnor för fred för att prata om den oroande säkerhetssituationen i Tumaco och varför fredsavtalet måste implementeras enligt den överenskommelse som gjorts. Se den bifogade inbjudan för mer information om mötet.

Gay sugar daddy

Stina Oscarson, dramatiker, regissör och kulturdebattör kommer och håller föredrag. Helga Hussels kommer att spela fiol och piano och efter pausen kommer vi att få höra kvinnor för fred. Eva Walder Sveriges nedrustningsambassadör berättar om Sveriges roll i tillkomsten av FN:s resolution om förbud av kärnvapen.

Finns det samband med Nobels fredspris till organisationen ICAN som länge arbetat för ett avskaffande av kärnvapen? Mer information ».

Tidigare evenemang

I år deltar Operation på årets MR-dagar i Jönköping med fyra seminarier. Under lördagen kan du höra ett längre seminarium om feminismen i Turkiet och dess utmaningar.

På Lilla Scenen håller vi även tre kortare diskussioner kring resolution på minoritetsspråken arabiska, tigrinja och spanska. Se fler detaljer i inbjudan nedan eller i den bifogade filen. Operation håller inga seminarier under dessa dagar. Nu är det dags att fira FN igen. I kvinnor för fred blir det inte på själva FN-dagen, utan lördagen innan, den 21 oktober.

Då träffas vi på Kulturen i Lund,  Kvinnor för Freds lokalgrupp i Lund kommer finnas på plats med ett bokbord. Välkommen till paneldiskussion på Bok — och Biblioteksmässan ! Söndagen den kvinnor för fred oktober håller Operation en paneldiskussion på Bok — och Biblioteksmässan i Göteborg. Samtalet leds av Aase Smedler. Se inbjudan nedan och som bifogad fil.

Trilogin män som hatar kvinnor36 %
Shemale asian solo90 %
Massage by heather71 %
Kinky butt plugs31 %

Varmt välkommen!

3 comments